Ահա, թե իրականում ինչ չի պարունակվում պատ վաստանյութերի մեջ, կարդացեք շատ ուշադիր

այլ լուրեր

Պա տվաստումից առաջ որևէ լաբորատոր հետազոտության կարիք չկա, այդ թվում նաև` կոագո ւլոգրամմայի, ար յան մակ արդելիության գործոնների որոշման: Այս մասին հայտնում են Առողջապահության նախարարությունից։ Պատ վաստումից հետո որևէ դե ղորայքի կիրառման անհրաժեշտություն չկա: Հի վանդանալուց հետո անձը կարող է պատ վաստվել վերջին ախ տանշաններն անցնելուց 14 օր հետո:

Ներկայումս, դեռևս հայտնի չէ, թե որքան ժամանակ է պաշտպանված տվյալ անձը COVID-19-ով հի վանդանալուց և ապաքինվելուց հետո։ Ներկա պահին կիրառվող COVID-19-ի դեմ պատ վաստանյութերից որևէ մեկը չի պարունակում կենդանի վի րուս։ Ինչը նշանակում է, որ դրանք չեն կարող առաջացնել կորոնավի րուսային հի վանդություն։

Պատվաստվելուց առաջ COVID-19-ի ՊՇՌ թեստ հանձնելու անհրաժեշտություն չկա: Այս փաստը չի խանգարում պատ վաստմանը և օր գանիզմին որևէ վտ անգ չի ներկայացնում: Պա տվաստվելուց առաջ և հետո հակամարմիններ որոշելու անհրաժեշտություն չկա:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *