Ովքեր կարող են օգտվել նոր՝ 50 000 դրամ աջակցությունից․ նախարարությունը հրապարակել է ցանկը

հետաքրքիր

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը պարզաբանման կարգով մանրամասնում է 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության նախատեսվող ծրագրում շահառու հանդիսացող և պարգևավճար ստացող անձանց շրջանակը: Այս մասին տեղեկանում ենք նախարարության ֆեյսբուքյան էջից. «Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն զի նվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող հետևյալ կատեգորիաների անձինք` Հայրենական մեծ պատ երազմում կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում մար տական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշ մանդամ դարձած անձինք, ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում զ ինվորական ծառայության ընթացքում հաշ մանդամ դարձած անձինք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ համապատասխան պետական մարմիններում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշ մանդամ դարձած անձինք՝ ա. 1-ին խմբի հաշ մանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշ մանդամը, գ. 3-րդ խմբի հաշ մանդամը, համապատասխան պետական մարմիններում զի նվորական ծառայության ընթացքում հաշ մանդամ դարձած անձինք՝ ա. 1-ին խմբի հաշ մանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշ մանդամը, 3-րդ խմբի հաշ մանդամը, Հայրենական մեծ պատ երազմի մասնակիցները կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զ ի ված ուժերի կազմում մա րտական գործողությունների մասնակիցները, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մար տական գործողությունների մասնակիցները, Արցախի հերոսները,
Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձինք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ զո հված զի նծառայողի ընտանիքի անդամները՝ ա. յուրաքանչյուր երեխա, բ. յուրաքանչյուր այլ անդամ,

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն աշխատանքային կամ սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող` ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշ մանդամ դարձած անձինք, Հայրենական մեծ պատ երազմի կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զ ինված ուժերի կազմում մա րտական գործողությունների մասնակիցները, պատ երազմի տարիներին Լենինգրադի բլո կադայի մասնակիցները, ֆաշի ստական համակենտրոնացման ճամբարների նախկին անչափահաս գեր իները,

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշ մանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ, կամ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ, կամ հաշ մանդամության սոցիալական կենսաթոշակ ստացող և կերակրողին կորցնելու դեպքում զի նվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող, սակայն զի նվորական կենսաթոշակ չստացող՝ մա հացած զի նծառայողի ընտանիքի անդամները՝ 1) յուրաքանչյուր երեխան, 2) յուրաքանչյուր այլ անդամ,

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշ մանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ, կամ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ, կամ հաշ մանդամության սոցիալական կենսաթոշակ ստացող՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զո հված, Հայրենական մեծ պատ երազմում կամ այլ պետություններում մար տական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զո հված զի նծառայողի ընտանիքի անդամները (անկախ կերակրողին կորցնելու դեպքում զի նվորական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու հանգամանքից՝ 1) յուրաքանչյուր երեխա, 2) յուրաքանչյուր այլ անդամ,

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն պետական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող (կենսաթոշակ չստացող)՝ ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում այլ պետություններում մա րտական գործողությունների մասնակիցները, Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն (անկախ ընտանիքում կենսաթոշակառու լինելու հանգամանքից) զո հված զի նծառայողների ընտանիքները՝ 1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զո հված զի նծառայողի ընտանիքը (ծնողները, անչափահաս տարիքում առնվազն 10 տարի խնամած (դատական կարգով խնամած անձ ճանաչված) անձը, ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու դեպքում՝ մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև նրա 23 տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշ մանդամ զավակը, եթե նա հաշ մանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում), որին ավելացվում է զո հված զի նծառայողի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստացող յուրաքանչյուր երեխայի (առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող՝ 23 տարին չլրացած զավակի).

2) Հայրենական մեծ պատ երազմում կամ այլ պետություններում մար տական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ զո հված զի նծառայողի ընտանիքը (ծնողները, ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու դեպքում՝ մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև նրա 23 տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշ մանդամ զավակը, եթե նա հաշ մանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում)»:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *