Հոտկեմբեր ամսվա ընթացքում կլինի 6 ոչ աշխատանքային օր

հետաքրքիր

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում նշվող բոլոր տոնական և հիշատակի օրերը: Իրավաբան․net-ը հայտնում է հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերի մասին։ Ամիսը 2 տոնական օր ունի, 2-ն էլ աշխատանքային են։ Ուսուցչի օրը նշվում է հոկտեմբերի 5-ին:  Թարգմանչաց տոնը նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը:

«Տոների և հիշ ատակի օրերի մաս ին» օրենքը սահմանում է Հայաս տանի Հանրա պետությունում նշվող բոլ որ տոնական և հիշատակի օրերը: Իրավ աբան․net-ը հայտնում է հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերի մասին։ Ամիսը 2 տոնական օր ունի, 2-ն էլ աշխատանքային են։ Ուսո ւցչի օրը նշվում է հոկ տեմբերի 5-ին:  Թարգմա նչաց տոնը նշվու մ է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը: Ստացվում է հոկտեմբեր ամսին ոչ աշխատանքային կլինեն միայն շաբաթ-կիրակի օրերը։

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *